Prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

Katedra Wodociągów i Kanalizacji
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
» O mnie


Stopnie i specjalności naukowe oraz tytuł:
 • mgr inż. (1974), zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • dr (1980), wodociągi i kanalizacja
 • dr hab. (1998), inżynieria środowiska
 • profesor nauk technicznych (2012).
Odznaczenia państwowe
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1998)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2002)
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)
Ważniejsze prace naukowo-badawcze
 • Badania modelowe wpływu parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajność.
 • Opracowanie podstaw metodycznych do projektowania modernizacji, rozbudowy i budowy infiltracyjnych ujęć wody miasta Wrocławia.
 • Podstawy wymiarowania niekonwencjonalnych przelewów burzowych ograniczających zrzuty ścieków do odbiornika i dopływ do oczyszczalni.
 • Badanie charakterystyk hydraulicznych i technologicznych separatorów cieczy lekkich.
 • Podstawy projektowania i zasady stosowania regulatorów wirowych przepływu cieczy w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Analiza maksymalnych wysokości opadów we Wrocławiu.
 • Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć komunalnych wód w dolinach rzek.
Ważniejsze publikacje
 • Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą (1998).
 • Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji (2010).
 • Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów (2011).
 • Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym (2012).
 • Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Sieci kanalizacyjne (2015).
 • Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Obiekty specjalne (2015).
 • Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych (2017).
 • Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów (2020).
 • Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry (2021).Patenty
 • Sposób ujmowania wody infiltracyjnej. Patent PL 133442. Int. Cl.4 E03B 3/00. Opubl. 31.10.1987.
 • Sposób budowy infiltracyjnych poddennych ujęć wody. Patent PL 134387 Int. Cl.4 E03B 3/00. Opubl. 31.10.1987.
 • Sposób ujmowania wody infiltracyjnej. Patent. PL 135739. Int. Cl.4 E03B 3/00. Opubl. 31.10.1987.
 • Urządzenie do regulowania i ograniczenia strumienia objętości przepływu cieczy. Patent PL 201431 B1. Ogłosz. 30.04.2009.
 • Urządzenie dławiące do regulacji i ograniczenia strumienia objętości przepływu cieczy. Patent PL 201432 B1. Ogłosz. 30.04.2009.
 • Sposób formowania infiltracyjnych poddennych ujęć wody oraz segment do formowania poddennych ujęć wody. Patent PL 208307 B1. Ogłosz. 29.04.2011.
 • Zawór wirowy do regulacji przepływu cieczy. Patent PL 208941 B1. Ogłosz. 30.06.2011.
 • Urządzenie do dławienia przepływu mediów. Patent PL 216045 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
 • Urządzenie do regulacji i napowietrzania cieczy. Patent PL 216051 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
 • Stożkowy regulator przepływu cieczy. Patent PL 216052 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
 • Cylindryczny wirowy regulator przepływu mediów. Patent PL 216053 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
 • Urządzenie do ograniczania przepływu mediów. Patent PL 216054 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
 • Urządzenie do regulacji przepływu cieczy. Patent PL 216055 B1. Ogłosz. 28.02.2014.
Inne osiągnięcia i pełnione funkcje

 • Zawodowe uprawnienia projektowe (1985) i wykonawcze (1988).
 • Rzeczoznawca PZIiTS Oddział Wrocław (1985).
 • Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1991).
 • Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2004), wiceprzewodniczący (2012-2016).
 • Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (2015).
 • Sędzia Sądu Koleżeńskiego PZIiTS Oddział Wrocław (1999), przewodniczący (2020).
 • Biegły z listy Wojewody Dolnośląskiego (2000).
 • Członek Rad Programowych "Forum Eksploatatora" (2005) i "Technologia Wody" (2012).
 • Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. ds. dydaktyki (1999-2005).
 • Kierownik Zakładu Naukowego Usuwania ¦cieków (2004-2014)
 • Kierownik Katedry Wodociągów i Kanalizacji (2014-2020)
 • Promotor pięciu obronionych prac doktorskich (2003, 2007, 2011, 2016 i 2019).
Hobby

Historia techniki, marynistyka i lotnictwo.
« Powrót »
© Copyright 2007-2012 by Andrzej Kotowski, All rights reserved.